Slaný pramen a geologie

Pověst o založení Slaného uvádí pramen pod Slánskou horou. V roce 1787 byla na popud císaře Josefa II. zkoumána voda ze dvou studní u hory, ale chemický rozbor neprokázal dostatečný obsah soli pro těžbu odpařováním. Voda pod Slánskou horou však splňuje definici minerální vody.

Těžební věže dolu Slaný (80. léta 20. století)
Současná podoba Slaného pramene po celkové rekonstrukci v roce 2019
Současná podoba Slaného pramene po celkové rekonstrukci v roce 2019

Voda pod Slánskou horou splňuje definici minerální vody s obsahem rozpuštěných látek přes 1 gram na 1 litr. I když je velmi tvrdá, její chuť není slaná, a z původně tří pramenů pod horou zbyl pouze jeden, který můžete spatřit dodnes.

Zda byla voda pod Slánskou horou kdysi opravdu slaná, zůstává neprokázáno. Pokud ano, mohla pocházet z hloubek mezi 600 až 1000 metry, kde obsahuje více než 25 gramů rozpuštěných látek na litr. Tato situace mohla být důsledkem tektonických změn, ale s postupem času se vlivem dolování a jiných faktorů voda pod Slánskou horou pravděpodobně změnila a slaná není.

Pokud v raném středověku pod horou opravdu vytékal slaný pramen, jak uvádí pověst, mohl vzbudit velký zájem. Sůl se totiž v Čechách netěžila a musela být dovážena z ciziny.

Město leží v jižní části Slánské pánve na mnoha vrstvách hornin a nerostů. Na křížení starších geologických poruch vznikla v třetihorách Slánská hora (asi před 32 – 28 miliony let). Pohyby v systémech těchto poruch způsobily i sklon ložisek uhlí pod Slaným. Podobně zřejmě docházelo (a dochází) i k rytmickým změnám tlaků plynu, případně jejich nasycení ve spodních vodách, k utěsnění nebo naopak k přechodnému zprůchodnění hluboko sahajících zlomů. To souvisí s možností dočasného objevení se slaných pramenů a s horninami natlakovanými oxidem uhličitým, které dělaly velké starosti horníkům při hloubení slánského dolu. Plyny a solí nasycená voda bránily rozvoji těžby uhlí, které leží pod městem. V hlubinách bychom na určitých místech nalezli i vrstvy solí. Agresivní slaná voda byla z dolu odčerpávána a čištěna v nádržích na povrchu.

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás