Knihovna

Knihovna Vlastivědného muzea ve Slaném čítá řadu titulů literatury vážící se ke slánskému regionu. Jedná se zpravidla o literaturu odbornou. Menší část knihovny tvoří vzdělávací literatura všeobecná.

V případě zájmu o studium či četbu kontaktujte, prosím, správkyni knihovny Ing. Julii Dvořákovou, a to buď telefonicky na telefonním čísle 312 517 992, nebo e-mailem dvorakova@muzeumslany.cz alespoň 10 dnů předem.

Objednat se online

Knihovna Vlastivědného muzea ve Slaném neumožňuje absenční výpůjčky, lze pouze prezenčně nahlédnout. V případě žádosti o reprodukci se takový počin řídí platným Ceníkem služeb Vlastivědného muzea ve Slaném.

Objednávka studia v knihovně

    Po odeslání vás budeme kontaktovat s dalšími pokyny.
    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.