Informace pro média

Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturní instituce, která vedle stálých expozic věnovaných regionu Slánska nabízí škálu kulturních akcí. Jeho pobočkou je Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, soubor lidových staveb kolem výjimečně zachovalé návsi středočeské zemědělské obce.