Odborné služby

Poskytování odborných informací je možné pouze na základě předchozí osobní dohody (písemné, e-mailové nebo telefonické) s odbornými pracovníky, ředitelem nebo jeho zástupcem (viz sekce kontakty).

Poptávka služeb online

Odborné služby muzea jsou zpoplatněny dle platného ceníku schváleného zřizovatelem.

Pravidla pro poskytování odborných služeb

O poskytnutí obrazových reprodukcí (fotografií) je třeba zažádat písemně nebo e-mailem odborné pracovníky, ředitele nebo jeho zástupce, a to alespoň 1 měsíc před požadovaným termínem pořízení reprodukce.

Výpůjčky s veřejnými muzei, galeriemi a dalšími paměťovými institucemi, které se řídí zákonem 122/2000 Sb., budou řešeny individuálně. Zájemci o výpůjčku žádají písemně nebo e-mailem alespoň 3 měsíce předem.

Záměr fotografování nebo natáčení videozáznamu pro komerční účely je třeba alespoň 3 týdny předem projednat s vedením muzea.

Poptávka odborných služeb

    Po odeslání vás budeme kontaktovat s dalšími pokyny.
    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.