Krystaly

Základem každého krystalu je krystalová mřížka. Částice, v případě NaCl ionty, jsou pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který drží tvar i na velké vzdálenosti. Postupným přidáváním dalších iontů a opakováním mřížky vzniká makroskopický krystal, který je viditelný pouhým okem.

Rozmanité podoby soli kamenné

Není-li solný krystal v okolí omezen jiným krystalem, tvoří krásné pravidelné struktury.

Krystalová mřížka NaCl
Krystalová mřížka NaCl

Minerály (nerosty) jsou řazeny do několika krystalových soustav. Chlorid sodný krystalizuje v krychlové (kubické) krystalové soustavě. Strukturu NaCl tvoří nejtěsnější uspořádání iontů, kdy větší (anionty chloru) jsou seskupeny ve tvaru krychle, mezery mezi nimi vyplňují menší (kationty sodíku).

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás