Prohlášení o přístupnosti

Vlastivědné muzeum ve Slaném se zavazuje ke zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.muzeumslany.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále s harmonizovanou evropskou normou EN 301 549 V3.2.1 a standardem WCAG 2.1 (úroveň A).

Výjimky z přístupnosti tvoří níže uvedené.

Různé formáty souborů

Na webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména proto, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Formáty DOC a PDF jsou rovněž vhodnější pro tisk.

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. Ve webových prohlížečích může být aplikace, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů, již integrována.

Některé DOC a PDF soubory obsahují obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

Další výjimky

Odkazy, vedoucí na stránky mimo tento web, mohou být otevírány do nového okna prohlížeče. Není-li to ze strany uživatele podporováno, jsou otevřeny ve stejném okně.

Použití WYSIWYG editoru pro autory obsahu jednotlivých stránek a článků může zapříčinit výskyt prvků v rozporu s uvedenou validitou. Struktura ani funkčnost není ovlivněna.

Na webových stránkách se mohou nacházet odkazy na audio a video soubory nebo vložené audio a video soubory, které neobsahují textovou stopu.

Výše uvedený obsah nemusí být přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže. Uvedení do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto směru bylo pro příspěvkovou organizaci nepřiměřeně finančně a organizačně náročné.

Některé barevné kombinace nesplňují formální požadavky na minimální hodnoty vzájemného kontrastu. Doporučujeme v případě potřeby použít k úpravě kontrastu nástroje na straně klienta. U všech důležitých prvků jsou požadované kontrastní poměry dodrženy nebo mají ve stránce textovou alternativu.

Alternativní postupy pro získání informací

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona, můžete psát na níže uvedené kontakty.

Provozovatel webových stránek vám rovněž na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Provozovatel a správce obsahu

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
e-mail: muzeum@muzeumslany.cz

Zpracovatel a poskytovatel technické podpory

Jan Renner
Kurzova 2222/16
155 00 Praha 5 – Stodůlky
e-mail: jan.renner@gmail.com

Datum spuštění systému

  • Webové stránky byly spuštěny 10. října 2022

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo vytvořeno 10. října 2022
  • Toto prohlášení bylo revidováno 10. října 2022

Prohlášení bylo vytvořeno posouzením provedeným zpracovatelem webových stránek a dle metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz).

Postupy pro prosazování práva

V případě, že vám nebyla poskytnuta odpověď nebo je poskytnutá odpověď neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo mobilní aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz