Pověst o nalezení slaného pramene

„Za vlády následníka Přemysla Oráče, mytického knížete Nezamysla, se do lesů a kopců dále od Vltavy zatoulal jeho služebník jménem Holot. Pod jedním velikým vrchem nalezl pramen…“

Nalezení Slaného pramene na reliéfu Václava Nejtka (1942) v dnešní budově MěÚ Slaný

„… Když se vytékající vody napil, zjistil, že je slaná, a oznámil to Nezamyslovi. Kníže si nechal vodu z pramene přinést k sobě na Vyšehrad a ochutnal ji. Poté poznal, že z vody může být vařena sůl, a vyslal proto své muže, aby na místě pod kopcem založili osadu a sůl získávali. Obec solnářů se brzy rozrostla v město, kterému říkali Slanej Vrch…“ — Podle Kroniky české Václava Hájka z Libočan

Kníže Nezamysl a jeho věrní v knize Diadochos (1602)
Kníže Nezamysl a jeho věrní v knize Diadochos (1602)

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás