Fakta o soli kamenné

Sůl kamenná, také známá jako halit (halos: slaný a lithos: kámen), je přírodní minerál, který se skládá převážně z chloridu sodného (NaCl) a je jedním z nejdůležitějších minerálů v lidské výživě. Zde jsou některá základní fakta o kamenné soli.

 • Pevná krystalická látka s teplotou tání 801 °C a teplotou varu 1413 °C
 • Hustota 2,163 g.cm−3
 • Tvrdost podle Mohsovy stupnice = 2
 • V 1 litru vody o teplotě 20 °C se rozpustí 358,6 g soli (jedna zarovnaná polévková lžíce kuchyňské soli představuje asi 20 g, bylo by to tedy cca 18 zarovnaných polévkových lžic kuchyňské soli)
 • Při teplotách kolem −7 °C tvoří s vodou roztok, takže po posypání vozovky nebo chodníku pevnou solí při těchto teplotách roztaje led
 • Je-li skladována na vlhkém vzduchu, na povrchu slizovatí a pomalu se rozpouští
 • Jak struktura ovlivňuje vlastnosti: sodík je agresivní měkký alkalický kov, který při styku s vodou může hořet až vybuchovat, chlór je žlutozelený leptavý plyn, který při nadýchání může člověka až zabít; jsou-li spolu ve sloučenině (chlorid sodný), vzniká jedlá látka, sůl, která vůbec nenese vlastnosti samostatných prvků
 • V dřívějších dobách byla sůl přidávána k potravinám především jako konzervační přísada
 • LD50 (= dávka, po které zemře 50 % pokusných zvířat) při požití je pro potkana 3 g soli na 1 kg hmotnosti
 • Po rozpuštění ve vodě v ní chlorid sodný existuje jako sodný kationt (Na+) a chloridový aniont (Cl−); slanou chuť způsobuje výrazněji chloridový aniont
 • Tekutá složka krve (krevní sérum) obsahuje 0,9 % rozpuštěných látek; proto veškeré roztoky (infuze) podávané přímo do krve jsou v tzv. „fyziologickém roztoku“, který obsahuje právě 0,9 % chloridu sodného
 • Rčení „sůl nad zlato“ je pravdivé, bez soli by se lidský život neobešel; ve stravě jí však přijímáme tolik, že nás spíše než její nedostatek trápí její přebytek

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás