Moře

Sůl pochází z moří z různých období vývoje Země. Oceán je největším světovým ložiskem soli, s průměrnou slaností mořské vody 36 gramů soli na 1 litr. Celkově je v oceánech rozpuštěno přibližně 18 milionů krychlových kilometrů soli, což představuje 39,6 biliard tun soli.

Celkově je v oceánech rozpuštěno 39,6 biliard tun soli

Obecně platí, že subtropická moře v oblasti obratníků jsou slanější než polární moře, což je způsobeno vyšším výparem, menším přítokem sladké vody z řek nebo omezeným kontaktem s oceánem. Nejslanější na světě je Rudé moře se salinitou dosahující 42 ‰. Naopak Mrtvé moře, které je bezodtokovým jezerem, má extrémně vysokou slanost, která činí až 33 %!

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás