Povinně zveřejňované informace

Základní informace

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČO: 00069876

Důvod a způsob založení

Vlastivědné muzeum ve Slaném je příspěvkovou organizací založenou Městem Slaný dne 26. dubna 1995 podle ustanovení § 35 odstavec 2 a § 84 odstavec 2 písmeno e) zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vlastivědné muzeum má dvě pracoviště, (1) budovu čp. 159 ve Slaném, Masarykovo náměstí a (2) pobočku Národopisné muzeum se sídlem v Třebízi čp. 1. Vymezení hlavního účelu činnosti je:

  • správa sbírkového fondu
  • správa nemovitého a movitého majetku
  • kulturně výchovné poslání v rámci města Slaného

Kromě toho je organizace oprávněna zřizovatelem k vedlejší činnosti:

  • příležitostný prodej propagačních předmětů, publikací a pohlednic

Viz Sbírka listin (or.justice.cz)

Organizační struktura

  • ředitel
  • zástupce ředitele
  • správce knihovny
  • správce archeologické sbírky
  • správce fototéky

Kontaktní spojení

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Masarykovo náměstí 159
274 01  Slaný

Telefon: +420 725 918 622
E-mail: muzeum@muzeumslany.cz

ID datové schránky: 3cswf2w
Adresa e-podatelny: muzeum@muzeumslany.cz

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 000000-0386194329/0800
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Organizace není plátcem DPH
DIČ: CZ00069876

Úřední hodiny

Úterý — Pátek  9.00 — 16.00

Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na výše uvedenou adresu. Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na výše uvedenou elektronickou podatelnu nebo do datové schránky organizace.

Ceník služeb

Zřizovatel a partneři

Zřizovatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Partneři:

Pozice financovaná z dotace EU

Projekt ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK MUZEA (2019 — 2022) CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010342 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Výroční zprávy

Volná místa

Aktuálně nenabízíme žádné volné pracovní pozice.