Solná stezka

Na pravidelných trzích v královském městě Slaném se čile rozvíjel obchod a s ním i zemědělství a řemesla. Vedle prodeje potravin, látek a rozličných výrobků městem procházel i obchod se solí.

Solnice v saském Halle, rytina ca. 1670

Ta se používala i jako důležitý prostředek ke konzervaci. Soli byl ve středověku nedostatek, obtížně se těžila, a to jen v cizině, a proto byla vysoce ceněna. Důležitá stará (severní) Solná stezka neboli Česká cesta vedla z německého města Halle, kde byla sůl získávána od pravěku, přes Sasko a severozápadní Čechy až do Prahy. Středověké město Slaný bylo významnou zastávkou na Solné stezce pouhý jeden den cesty do české metropole. Samotná Solná stezka pokračovala z Halle na sever až k Baltskému moři a z Prahy na jih až na Sicílii.

Přijďte zažít chuť Slaného na vlastní kůži!
Muzeum ve Slaném je otevřeno úterý — neděle po celý rok.

Navštivte nás