Jiří Adam z Martinic

Jiří Adam z Martinic

Smečenský rodák Jiří Adam z Martinic, nejstarší syn neblaze proslulého Jaroslava Bořity z Martinic, dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů.