Bernard Ignác hrabě z Martinic

Bernard Ignác hrabě z Martinic, český šlechtic a politik, se narodil 20. srpna 1614. Jako nejvyšší purkrabí stál přes třicet let v čele zemské správy Českého království, proslul jako mecenáš katolické církve a vzdělanec, krátce byl například prorektorem Univerzity Karlovy.

Karel Škréta: Portrét Bernarda Ignáce z Martinic
Karel Škréta: Portrét Bernarda Ignáce z Martinic