Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť

Nejstaršímu synovi neblaze proslulého Jaroslava Bořity bude věnována první přednáška v novém roce. V příspěvku se dozvíte, že právě smečenský rodák Jiří Adam dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů.

Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť
Čtvrtek 30. ledna 2020 @ 18.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Ovšem sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Řeč bude i o vztahu Jiřího Adama z Martinic ke Slanému. Doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho „skandální“ ženy bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru.

Vstupné na lehce netradičně pojatou přednášku, kterou doprovodí bohatý obrazový materiál, je dobrovolné.

Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť