Objekty a expozice muzea v Třebízi

Řada hodnotných vesnických staveb na Slánsku byla zcela zdevastována v období socialismu. Výjimkou je vesnice Třebíz, kde byl v letech 1969—1975 za spolupráce odborných a vědeckých pracovníků a podpory místních občanů zachráněn Cífkův statek, který dal základ Národopisnému muzeu Slánska v Třebízi.

Obec Třebíz se nachází v krajině s nedostatkem dřeva. Uplatnění zde našla česká lepenice, dosud viditelná na hospodářských budovách, především ve štítě stodol. U výstavných statků převažují kamenné prvky (pískovcová ostění dveří, kamenná okénka, vročení), ale i štíty s bránou.

Národopisné muzeum ve Třebízi zachovává vnější vzhled lidových staveb a ve vybraných interiérech názorně dokládá způsob bydlení i života vesnické rodiny. Hospodářské budovy spolu se zemědělským nářadím starším i novějším dokládají podmínky, potřeby i výsledky rolnické práce. Kromě zemědělství a lidové architektury dokumentuje muzeum vesnická řemeslaobchod. Sleduje život na vesnici v jeho radostech i starostech.

Při vzniku muzea byl stanoven záměr ukázat možnost komplexní regenerace životního prostředí naší vesnice a spojit současný život a jeho podmínky v souladu s odpovídajícím využitím a respektováním kulturně významné historické památky.