Exponáty měsíce

Představujeme vybrané exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném. Doplňkový text u každého předmětu je důležitý, neboť exponáty, či lépe dle litery zákona sbírkové předměty, jsou (vedle autenticity hmoty) zejména nositeli informací a příběhů — bez alespoň stručného vysvětlení kontextu a souvislostí tedy není jejich vypovídací hodnota úplná.