Hlavní budova — piaristická kolej

Muzeum sídlí v barokní budově bývalé piaristické koleje, kterou založil Bernard Ignác hrabě z Martinic v roce 1658. Budova byla novorenesančně upravena v letech 1877—78 architektem Rudolfem Štechem. Objekt sloužil školním účelům až do roku 1939, muzeum sem bylo přemístěno o rok později.

Veduta slánské koleje (1683) – Archivo storico della Curia Generalizia delle Scuole Pie di Roma.
Veduta slánské koleje (1683) – Archivo storico della Curia Generalizia delle Scuole Pie di Roma.

Kolej piaristů ve Slaném založil v roce 1658 Bernard Ignác z Martinic a v závěru téhož roku přišli z Mikulova do města také první řeholníci. Vlastní budova byla vystavěna nedlouho poté, severní křídlo přistavěno r. 1726. Kolej se stala až do roku 1777, kdy byly tzv. latinské školy zrušeny, vzdělávacím a duchovním centrem širokého okolí.

Školské reformy a nařízení v 19. století zapříčinily postupný odchod piaristů ze školství; slánské gymnázium, otevřené v roce 1858, se dostává posléze pod správu města a později státu. Poslední piarista opouští Slaný v roce 1888, uzavírá se tak symbolicky jedna z významných kapitol dějin města.

O původním vzhledu koleje vypovídají plány uložené dodnes v řádovém archivu v Římě, které výmluvně ilustrují proměny původního záměru až po realizaci. Nejstarší návrh pochází z doby položení základního kamene v roce 1659.

Neorenesanční přestavba

Barokní vzhled koleje zásadně pozměnila přestavba v letech 1877—1878 pro potřeby slánského gymnázia. O rozšíření se sice uvažovalo již v roce 1874, a to o přístavbu, která měla směřovat do zahrady. V roce 1877 však vznikl další a rozhodně kvalitnější projekt s novou úpravou hlavního průčelí od slánského stavitele Františka Štecha. Podle jeho návrhu také budovu přestavěli, dodnes tento fakt připomíná i dobový nápis na fasádě.

Modernizace budovy muzea

Hlavní budova — piaristická kolej (foto Jakub Kruliš)

Hlavní budova muzea prošla v r. 2014 dílčí rekonstrukcí, při níž byl kompletně obnoven atriový dvůr, členěný cestami na křížovém půdorysu. Ve středu dvora byla upravena původní studna, která je doplněna zcela novou kamennou konstrukcí (kašnou) završenou kovářsky zpracovanou mříží. Dvůr byl doplněn záhony, lavičkami a dřevěným „podiem“. Dvůr získal novou fasádu, byly vyměněny veškerá okna a dveře. Na severní a jižní straně dvora byla otevřeny a zaskleny dvě čtveřice arkádových oblouků, čímž se výraz dvora přiblížil původnímu baroknímu řešení.

Ve stejném roce vznikl v zrcadle hlavního schodiště nový výtah, který zajišťuje bezbariérovost objektu se všemi expozicemi. Novou fasádu získalo také průčelí budovy směrem do náměstí. V interiéru byly kompletně obnoveny obě místnosti pro sezónní výstavy včetně malé galerie v přízemí (přednášková místnost).

Budovu hledejte na Masarykově náměstí, jehož východní dominantu naše muzeum tvoří.

Hlavní budova — piaristická kolej (foto Jiří Jaroch)
Hlavní budova — piaristická kolej (foto Jiří Jaroch)