Kaple Zasnoubení Panny Marie

Součástí muzejní budovy je kolejní kaple Zasnoubení P. Marie. V současné době je kaple využívána převážně pro komorní koncerty pořádané Kruhem přátel hudby a k předávání maturitních vysvědčení a výučních listů studentům. Kaple se rovněž stala oblíbeným místem konání svatebních obřadů.

Kaple Zasnoubení Panny Marie

Součástí muzejní budovy je kolejní kaple Zasnoubení Panny Marie. Vzácný oltářní obraz Sen sv. Josefa je dílem italského malíře C. I. Carloneho z roku 1727. Na stěnách visí obraz zakladatele koleje Bernarda Ignáce Martinice a další obrazy církevních světců z rodinné Martinické kaple a obraz Zavraždění sv. Václava od Ferdinanda Velce. Při rekonstrukci budovy byla na několika místech objevena unikátní torza raně barokních fresek.

V současné době je kaple využívána převážně pro komorní koncerty pořádané Kruhem přátel hudby a k předávání maturitních vysvědčení a výučních listů studentům. Kaple se v posledních letech stala rovněž oblíbeným místem konání svatebních obřadů.

Varhany v kolejní kapli Zasnoubení Panny Marie
Varhany v kolejní kapli Zasnoubení P. Marie
Obraz Zavraždění sv. Václava od Ferdinanda Velce
Obraz Zavraždění sv. Václava od Ferdinanda Velce