Františkánský klášter ve Slaném 1655—1950

Vydalo Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s městem Slaným a Provincií bratří františkánů v Praze u příležitosti 350. výročí uvedení františkánů do Slaného.

40 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 013
ISBN: 978-80-239-6123-2
Vydavatel: Vlastivědné muzeum ve Slaném

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

Autoři textu: Petr Regalát Beneš, Vladimír Přibyl

OBSAH

 • Svatý František z Assisi
 • Založení kláštera a první františkáni ve Slaném. První poutě. Smrt Polyxeny ze Šternberka.
 • Dokončení stavby kláštera
 • Loretánská kaple. Loretánská klenotnice
 • Barokní přestavba kláštera a kostela. Otázka jejího autorství
 • Umělecké zařízení konventního kostela v baroku
 • Kamenná sochařská výzdoba. Alej ke klášteru
 • Skříňové nekrologium slánských františkánů. Oběti morové epidemie. Františkánská krypta a hřbitov u kostela
 • Výzdoba refektáře a františkánské nebe
 • Řádové studium
 • Klášterní knihovna a archiv
 • Oslava kanonizace sv. Petra Regaláta. Návštěva generálního ministra kapucínů ve Slaném.
 • Svěcení křížových cest
 • Slánský klášter po josefínských reformách. Nemocnice v klášteře. Malíř Procopius Franz.
 • Oslavy v roce 1926. Poslední představený slánského kláštera