Slánské rozhovory 2008 — Piaristé

40 

Konečná cena, nejsme plátci DPH
Kód produktu: 043
ISBN: 978-80-254-5274-5
Vydavatel: Město Slaný

Všechny produkty lze zakoupit v hlavní budově muzea. Pro další informace volejte +420 312 517 992 nebo pište na symerska@muzeumslany.cz.

OBSAH

Úvod

 • Lukász Karpinski: Řád piaristů dnes
 • Vladimír Přibyl: Slovo redakce

Příspěvky

 • Ivana Čornejová: Náboženská situace v Čechách v době příchodu piaristů Světský klérus a církevní řády
 • Zdeněk Hojda: Bernard Ignác z Martinic – pokus o portrét fundátora
 • Alessandro Catalano: Vztah Arnošta Vojtěcha z Harrachu a kongregace řeholních kleriků Matky boží zbožných škol v rámci pobělohorského zápasu a svědomí
 • Marek Matějek: Spiritualita a pedagogika sv. Josefa Kalasanského
 • Václav Bartůšek: Z historie piaristické koleje ve Slaném 1658—1778
 • Vladimír Přibyl: Nad původními plány slánské piaristické koleje
 • Vítězslav Štajnochr: Mariánský obraz Sodálie Zasnoubení blahoslavené Panny Marie se svatým Josefem při piaristické koleji ve Slaném
 • Jan Kašpar: Knihovna bývalé piaristické koleje ve Slaném
 • David Peroutka: Slánský piaristický rukopis obsahující filozofický kurz P. Ladislava a S. Wenceslao
 • Robert Hugo: Hudba slánských piaristů – příprava a realizace hudebního projektu
 • Karol Bílek: Osobní archivní fond Karla Aloise Vinařického
 • Libuše Váňová: Několik Poznámek k výtvarnému umění piaristů v Benešově