Ostrostřelecké terče a další expozice

Terče získalo muzeum po zániku slánského ostrostřeleckého spolku. Vedle antických a biblických historických námětů jsou na nich zachyceny žertovné náměty tehdejšího dění. Dojemně působí historické náměty hradů a malby některých slánských objektů, dokreslující ikonografii našeho města a okolí.

Terče slánských ostrostřelců (foto Jakub Kruliš)

Terče slánských ostrostřelců, které jsou dnes v majetku Vlastivědného muzea, získalo muzeum od Spolku slánských ostrostřelců po jeho zániku ve 20. letech 20. století. Přesné datum vzniku ostrostřeleckého sboru ve Slaném bohužel z té doby neznáme. Nezachovaly se ani písemné materiály. Zřejmě byly znehodnoceny špatnou úschovou a častým stěhováním spolku, než získal zázemí „Na Střelnici“.

Nejstarší terč má dataci 1794. Zachycuje setninu slánských ostrostřelců při svěcení praporu. Ostrostřelci pořádali každoročně „Královskou střelbu“, která bývala veřejnou zábavou. Střelec, který dosáhl nejlepšího střeleckého zásahu se stal králem střelby a na své náklady nechal pro příští rok namalovat terč nový. Na terčích (do kterých se střílelo), jsou vedle antických, biblických a historických námětů zachyceny žertovné náměty v pohledu na tehdejší život. Terče jsou v majetku Vlastivědného muzea ve Slaném.

Terče slánských ostrostřelců (foto Jakub Kruliš)
Terče slánských ostrostřelců (foto Jakub Kruliš)

Další stálé expozice

Další stálé expozice dokreslují historii města a jeho okolí. Ostatní sály jsou věnovány krátkodobým výstavám, především výtvarného umění a výstavám tématickým.

Kvůli instalaci nové expozice měření času je tato od 11. července dočasně uzavřena.

Městský znak Slaného, Velvarská brána
Městský znak Slaného, Velvarská brána

Trvalá pozornost je věnována zakladateli muzea Václavu Štechovi, jemuž je věnován samostatný sál. Tento nadaný učitel měl velkou zásluhu o rozvoj kulturního života v Slaném. Jeho zásluhou bylo postaveno v Slaném divadlo (1863), založeno muzeum (1885) a knihovna (1897). Byl též prvým kustodem muzea. Nábytek i ostatní vystavené předměty v tomto sále jsou dary rodiny Václava Štecha.

Pískovcové sochy zasazené nad schodištěm při vstupu do muzea pocházejí z pozdně gotické výzdoby zbořené monumentální Pražské brány, která stávala při děkanském kostele sv. Gotharda. Součástí prohlídky muzea je také expozice opevnění města v jediné dochované Velvarské bráně.

Součástí muzejních fondů je obrazová a grafická sbírka. Na chodbě muzea představujeme rodinnou galerii knížat Kinských. Vzácnou památkou je mj. stříbrné antipendium ze slánského františkánského kláštera a mnoho dalších. Pozornost přitahuje také expozice měření času nebo selská světnice s exponáty z národopisného fondu muzea.

V muzeu představujeme rovněž slavnou husitskou minulost města. Tuto dobu nám připomíná husitská přílba „šalíř“ a kachle z 15. století. Každého návštěvníka slánského muzea upoutá při vstupu na schodiště obraz Obléhání města Slaného táborskými a sirotčími vojsky od malíře Aloise Moravce.

Z oblasti přírodovědy jsou vystaveny mj. geologické, pedologické a mineralogické vzorky a ohrožené druhy ptactva ze Slánska.

Podívejte se také na naše Exponáty měsíce

Obležení Slaného vojsky sirotků a táborů, Alois Moravec (1941)
Alois Moravec: Obležení Slaného vojsky sirotků a táborů r. 1425

Fotogalerie

Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Vycpaný kanec Vojta (foto Jakub Kruliš)
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Pohyblivý betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. Foerstra
Selská světnice v stálé expozici Vlastivědného muzea (foto Jakub Kruliš)
Selská světnice v stálé expozici Vlastivědného muzea (foto Jakub Kruliš)
Renesanční kamna z majetku hraběcí rodiny Martiniců, datovaná r. 1603
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Ostrostřelecké terče a další expozice
Další fotogalerie