Ikonografie na ostrostřeleckých terčích

Galerie muzea 7. května v 16 hodin, výstavu uvede Mgr. František Povolný, ředitel Muzea T. G. M. Rakovník. Výstava potrvá do 31. července 2009.

Ikonografie na ostrostřeleckých terčích
Čtvrtek 7. květnapátek 31. července 2009 Galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Terče slánských ostrostřelců

Ikonografie na ostrostřeleckých terčích

Ikonografie na ostrostřeleckých terčích Vlastivědného muzea ve Slaném je název výstavy, která bude zahájena 7. května 2009 v galerii muzea v 16 hodin. Terče slánských ostrostřelců, které jsou dnes v majetku Vlastivědného muzea, získalo muzeum od Spolku slánských ostrostřelců po jeho zániku ve 20. letech 20.století. Přesné datum vzniku ostrostřeleckého sboru ve Slaném bohužel z té doby neznáme. Nezachovaly se ani písemné materiály. Zřejmě byly znehodnoceny špatnou úschovou a častým stěhováním spolku, než získal zázemí Na Střelnici.

Ostrostřelci pořádali každoročně „Královskou střelbu“, která bývala veřejnou zábavou. Střelec, který dosáhl nejlepšího střeleckého zásahu se stal králem střelby a na své náklady nechal pro příští rok namalovat terč nový. Vedle antických a biblických historických námětů jsou zde zachyceny žertovné náměty tehdejšího dění. Dojemně působí historické náměty hradů a malby některých slánských objektů, kteří dokreslují ikonografii našeho města a okolí. Tyto desky budou vystaveny na výstavě, na kterou vás srdečně zveme.