Václav Štech

Václav Štech (1859 — 1947), učitel, spisovatel a divadelní ředitel, hybatel kulturního života ve Slaném a širokém okolí. Zakladatel muzea, muzejního spolku a ročenky Slánský obzor. První kustod sbírek, jehož zásluhou mělo Slaný vlastní pavilon na Národopisné výstavě v roce 1895.