Velvarská brána s expozicí opevnění města

Velvarská brána je jedinečná středověká památka Slaného, jediná zachovalá z původních čtyř městských bran. V celkem čtyřech podlažích je zde instalována nová expozice středověkého opevnění města. Velvarská brána je otevřena od 1. května do 31. října (návštěvu ohlaste předem v muzeu).

Velvarská brána ve Slaném
Velvarská brána (foto Jakub Kruliš)

Velvarská brána je poslední brána Slaného a jeden z několika málo zbytků opevnění vůbec. Věž je vysoká celkově 38 m, přičemž její výška pod střechou činí 17,65 m. Průjezd je dlouhý 8 m, široký a vysoký 4,70 m. Rozpětí oblouku při krajích měří 2,80 m.

Trocha historie

Podobně jako ostatní byla již součástí fortifikace města doby předhusitské (resp. konce 13. až začátku 15. století). Konkrétní zprávy o ní, jakož i o dalších, jsou známy až z roku 1443 v souvislosti s prodeji domů a usedlostí v jejím okolí. Za vlády Jiřího z Poděbrad byla obnovena. O tom by svědčilo její označení „nová brána“ v roce 1453, ale i dokumenty další. Mimo jiné latinský nápis o dozoru dvou konšelů – Aleše Krejčího a Václava Noviky – nad stavbou věže na vnitřní zdi do náměstí, k němuž se patrně vztahuje letopočet 1461 nad třetím okénkem.

Na to, že věž byla dostavěna v 2. polovině 15. století, by ukazovaly i zbytky její plastické výzdoby. Velvarská brána se původně skládala z vlastní brány, předbraní s cimbuřím, mostu přes suchý příkop a byla chráněna po levé straně ve směru z Velvarského předměstí ještě baštou. Tato její pozdně gotická podoba z 2. poloviny 15. století zůstala nezměněna i v následujících stoletích.

Video: 3D model Slaný 1602

Velvarská brána ve Slaném
Velvarská brána ve Slaném

V 16. století brána několikrát vyhořela a byla opravována. Pozdější opravy a úpravy ji jen udržovaly, i když poněkud setřely její plastickou výzdobu a ráz. V roce 1795 na ní byl přenesen z vyhořelé radnice zvon zvaný „na poplach“, jímž se potom zvonilo také odsouzencům vedeným tudy na popraviště. Před tím se zvon nazýval „na pokoj“ a svolával městskou radu. Pochází z roku 1514, jak dokládá nápis: MCCCCCXIIII LETA OD NAROZENI PANA NASSEHO GEZISSE KRISTA. (Zvon má v průměru 0,51 m, na výšku 0,35 m a váží 96 kg).

Při zboření městských hradeb v souvislosti se stavbou litoměřické silnice bylo v letech 1823—1824 zbořeno její předbraní a usilovalo se i o zboření vlastní brány. Při opravě roku 1868 byl dán na makovici věže nový měděný kohout – symbol bdělosti a ostražitosti, který byl kopií původního z roku 1612.

V roce 1967 byla Velvarská brána předána Vlastivědnému muzeu v Slaném, poslední opravy brány proběhly na přelomu let 1993—1994.

Expozice opevnění města

V prostorech brány se nachází stálá expozice opevnění a vývoje osídlení královského města Slaného s mapou původního opevnění a modely jednotlivých bran, na níž se podílel také Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný

Město Slaný ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR a Vlastivědným muzeem připravilo mobilní aplikaci, která pomocí virtuální reality umožňuje „vstoupit do minulosti“ a spatřit, jak vypadalo město ve středověku. Vznikl 3D počítačový rekonstrukční model města, který ukazuje, jak Slaný vypadalo v roce 1602, kdy vznikla známá Willenbergova veduta. Mobilní aplikace pro přístroje s operačním systémem Android je volně ke stažení na Google Play.

Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný

Mobilní aplikace Slaný 1602: Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný je volně ke stažení na Google Play.

Google Play

V rámci expozice jsou vám k dispozici 3D brýle pro vyzkoušení aplikace na vlastní oči.

Vizualizace vytvořil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
3D počítačový rekonstrukční model: Jiří Unger, modely postav: Martin Košťál

Velvarská brána s expozicí opevnění města

Navštivte Velvarskou bránu

Velvarskou bránu můžete navštívit od 1. května do 31. října.

Prohlídky Velvarské brány v hlavní otevírací době muzea objednávejte u průvodkyně – buď osobně v hlavní budově, na tel. čísle 725 343 028, nebo e-mailem pruvodce@muzeumslany.cz.

Vstupné je 40 Kč.

Pokud nevíte, kde slánská „Velvarka“ stojí, pak stačí dojít na Masarykovo náměstí a bránu spatříte v uličce na severní straně.

Fotogalerie

Velvarská brána s expozicí opevnění města
Velvarská brána s expozicí opevnění města
Velvarská brána s expozicí opevnění města
Velvarská brána s expozicí opevnění města
Velvarská brána s expozicí opevnění města
Velvarská brána s expozicí opevnění města
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
Virtuální průvodce po středověkém opevnění města Slaný
https://bit.ly/Slany-1602
Další fotogalerie