Nic nerozděluje sousedy jako blízkost. Martinicové a město Slaný v 1. polovině 17. století

Přednáška slánského historika PhDr. Josefa Kadeřábka, Ph.D., ve čtvrtek 11. května v 17 hodin v malé galerii muzea bude věnována letošnímu důležitému výročí, které zásadně změnilo další směřování našeho města.

Dne 1. července 2023 tomu bude přesně 400 let ode dne, kdy bylo město Slaný dědičně zastaveno Jaroslavu Bořitovi z Martinic (1623). Hrabě město získal od českého krále a římského císaře Ferdinanda II., jehož k zástavě jeho královského města (za 200 000 míšeňských zlatých grošů!) přiměly finanční těžkosti spojené s třicetiletou válkou.

Skončilo tak krátké pobělohorské období správy města knížetem Karlem z Lichtenštejna a pro Slaný a jeho obyvatele začalo jedno z nejtvrdších období v dějinách v duchu přísné rekatolizace a všeobecného úpadku.

Přednáška PhDr. Josefa Kadeřábka, Ph.D., s využitím nejnovějších poznatků z historického bádání.

Vstupné dobrovolné.

Nic nerozděluje sousedy jako blízkost. Martinicové a město Slaný v 1. polovině 17. století

Fotogalerie

Nic nerozděluje sousedy jako blízkost. Martinicové a město Slaný v 1. polovině 17. století
Nic nerozděluje sousedy jako blízkost. Martinicové a město Slaný v 1. polovině 17. století
Nic nerozděluje sousedy jako blízkost. Martinicové a město Slaný v 1. polovině 17. století
Další fotogalerie