Slánská muzejní noc (1623 — 2023)

Letošní Slánská muzejní noc bude věnována výročí roku 1623 – důležitému mezníku v dějinách města. Dne 1. července tomu bude přesně 400 let ode dne, kdy bylo město Slaný dědičně zastaveno Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Program muzejní noci začíná v pátek 9. června 2023 v 16 hodin.

Hrabě Martinic získal Slaný od českého krále a římského císaře Ferdinanda II., jehož k zástavě jeho královského města (za 200 000 míšeňských zlatých grošů!) přiměly finanční těžkosti spojené s třicetiletou válkou.

Slánská muzejní noc (1623 — 2023)

Skončilo tak krátké pobělohorské období správy města knížetem Karlem z Lichtenštejna a pro Slaný a jeho obyvatele začalo jedno z nejtvrdších období v dějinách v duchu přísné rekatolizace a všeobecného úpadku spojeného s probíhající třicetiletou válkou.

Slánská muzejní noc 2023

Na muzejní noci se můžete těšit na prohlídky expozic muzea, Velvarské brány a kostela sv. Gotharda, bojové a divadelní scénky, otevřený archeologický depozitář, Martinický kvíz, dílničky a další kratochvíle nejen pro děti, výstavu Vojtěch Kubašta – geniální ilustrátor, promítání v kině, koncert oblíbené slánské kapely Rastafidli Orkestra v zahradě u kina, občerstvení a další.

  • 14.00 Promítání filmu Čarodějův učeň v kině
  • 16.00 Otevřeny expozice muzea a zahrada u kina
  • 16.00 Prohlídka kostela sv. Gotharda v kontextu 17. století
  • 17.00 — 18.00 Otevřena Velvarská brána
  • 17.30 Rok 1623: Nástup Martiniců do Slaného – setkaní v kapli muzea s překvapením
  • 18.00 Bojový výcvik císařského oddílu a povídání o zbraních
  • 19.00 Koncert Rastafidli Orkestra v zahradě u kina
Slánská muzejní noc (1623 — 2023)