Slaný 1623 — 2023: 400. výročí nástupu Martiniců do Slaného

Letos si připomínáme výročí události, která zásadně změnila další směřování našeho města — dne 1. července 2023 je tomu přesně 400 let ode dne, kdy bylo město Slaný dědičně zastaveno Jaroslavu Bořitovi z Martinic a pro jeho obyvatele začalo jedno z nejtvrdších období v dějinách.

Slaný na začátku 17. století. 3D rekonstrukce Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

V letošním roce si připomínáme důležité výročí události, která zásadně změnila další směřování našeho města. 1. července 2023 uplyne přesně 400 let ode dne, kdy byl Slaný dědičně zastaven Jaroslavu Bořitovi z Martinic (stalo se tak 1. července 1623) a městu tím nastaly velmi krušné časy.

Jaroslav Bořita z Martinic – detail rodokmenu (sbírka Dobrzenského, Národní archiv Praha)
Jaroslav Bořita z Martinic – detail rodokmenu (sbírka Dobrzenského, Národní archiv Praha)

Hrabě Martinic město získal od českého krále a římského císaře Ferdinanda II. Skončilo tak krátké pobělohorské období správy města knížetem Karlem z Lichtenštejna a pro Slaný a jeho obyvatele začalo jedno z nejtvrdších období v dějinách v duchu přísné rekatolizace a všeobecného úpadku.

Slaný na začátku 17. století s Fortnou. 3D rekonstrukce Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
Slaný (fortna) na začátku 17. století. 3D rekonstrukce Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

V průběhu několika desetiletí odešla nebo zemřela většina obyvatelstva, město bylo hospodářsky na dně a leželo takřka v troskách. Po skončení třicetileté války a završení rekatolizace se Slaný stávý již zcela jiným městem.

Fotogalerie

Slaný 1623 — 2023: 400. výročí nástupu Martiniců do Slaného
Znak rodu Martiniců
Zámek Smečno – rodové sídlo Martiniců od 15. století
Martinická kaple v chrámu sv. Víta na Pražském hradě – místo posledního odpočinku významných členů rodu
Martinický palác na Hradčanském náměstí – pražské sídlo rodu
Další fotogalerie