Československé dějiny podle Ruska

Ve čtvrtek 13. února 2020 Vás zveme na přednášku na aktuální horké téma, kde Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D., pohovoří o tom, jak jsou v současném Rusku překrucovány české dějiny. Malá galerie muzea, 18 hodin.

Příspěvek Mgr. Daniely Kolenovské, Ph.D., (Katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK) sleduje proměnu ruského výkladu československých dějin v kontextu aktuální historické politiky Moskvy. Zaměřuje se na přelomové momenty 20. století, které vedle československo-sovětských vztahů významně ovlivnily vývoj české i ruské společnosti, a po rozkladu sovětského bloku se proto staly předmětem intenzivního výzkumu historiků obou států. Komplex odborných odpovědí na otázky spojené s československou politikou SSSR v letech 1935—1989 zpochybnil pozitivní výklad dopadů sovětské zahraniční strategie. V dnešním Rusku je proto považován za překážku nového mocenského vzestupu Moskvy a podléhá intenzivnímu přehodnocování.

Co nového tedy ruští historici zjistili v poslední dekádě o sovětské ochotě pomoci Československu v roce 1938, o sovětsko-československé spolupráci od začátku 2. světové války po československý únor 1948 nebo o srpnu roku 1968? A je toho dost, aby minulost narušila aktuální mezistátní vztahy? 

Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Československé dějiny podle Ruska