Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století

Hudbě ve vztahu k dějinám Slaného bude věnována přednáška prof. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Malá galerie muzea, 14. listopadu 2019 od 17 hodin.

Příspěvek bude věnován třem pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické hudby v Čechách raného novověku.

Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si slánští měštané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním muzeu v Praze.

Tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona
Tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona

Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době.

Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami.

Vstupné je dobrovolné.

Neznámé hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století