Antonín Stevens: Milostná pieta v Prešpurku a umírající Jaroslav Bořita z Martinic

Malba — „dvojobraz“ o velikosti 324×130 cm — byl původně součástí Martinické kaple (dnes kaple sv. Ondřeje) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Antonín Stevens: Milostná pieta v Prešpurku
Antonín Stevens: Milostná pieta v Prešpurku a umírající Jaroslav Bořita z Martinic
Antonín Stevens: Milostná pieta v Prešpurku a umírající Jaroslav Bořita z Martinic

Pražský malíř Stevens jej vyhotovil pravděpodobně na objednávku Bernarda Ignáce Jana z Martinic v 50. letech 17. století. Umírajícího Jaroslava Bořitu vidíme na smrtelném loži se svou čtvrtou ženou a syny, knězem a jeho pomocníkem. Zemřel roku 1649 na následky zranění při švédském obléhání Prahy na samém sklonku třicetileté války – krvavého konfliktu, který sám napomohl rozpoutat.

Prešpurská Pieta (populární motiv rakouských a českých šlechtických dvorů raného novověku, který představuje sousoší piety z dnešní Bratislavy) odráží radikální katolickou víru rodu, nicméně domnělé zázraky, které se v její blízkosti odehrávaly, byly ve skutečnosti inscenovány jezuity.

Více o obrazu též v čísle 2019/10 muzejního zpravodaje (PDF)