Nástěnné obrazové hodiny s hracím strojkem z poloviny 19. století

Malba v ozdobném rámu ukrývá dosud funkční hrací skříň, kterou lze snadno spustit klíčkem. Na obraze vidíme slavnou slánskou kompozici hlavního vstupu do města — gotický děkanský kostel sv. Gotharda a dnes již zaniklou Pražskou bránu s barbakánem (předbraním), mostem přes příkop a branským domkem.

Centrální část zabírá bývalá školní budova, pod níž začíná pás kamenných hradeb. V zadním plánu vyobrazení neznámý autor zachytil dokonce barokní františkánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice (vpravo) a kapli Božího hrobu (vlevo). Scéna je oživena dobovou stafáží, zaujme zejména projíždějící kočár a žena, která nad hradbami věší vyprané prádlo.