Regio Slanensis VIII (zrušeno)

ZRUŠENO — Letos se již po osmé ponese březnový program muzea v duchu vzdělávacího cyklu Regio Slanensis. Přednáškový cyklus v aule bymnázia bude doplněn vernisáží výstavy Slánské jarní tání v galerii muzea a již tradičním koncertem v muzejní kapli. Slaný, 16.—26. března 2020.

Regio Slanensis VIII (zrušeno)
Pondělí 16. březnačtvrtek 26. března 2020 Aula gymnázia a budova muzea 274 01 Slaný, CZ

Program Regio Slanensis 2020 byl zrušen v důsledku protiepidemických opatření. Na cyklus navazujeme vzdělávacím pásmem Regio Slanensis VIII. v roce 2023.

Hlavní část programu proběhne v aule slánského gymnázia, kde zazní osm tematických přednášek, které větší či menší měrou váží na oblast Slánska a okolí a jistě zaujmou i návštěvníky z řad veřejnosti, které bude aula rovněž otevřena.

Pozornost jistě přitáhne příspěvek archeoložky Mgr. Drahomíry Malykové, Ph.D., která ve středu 18. března pohovoří o výsledcích archeologických výzkumů při stavbě severního obchvatu Slaného. Poslední příspěvek naopak přednese v malé galerii muzea ředitel gymnázia RNDr. Milan Dundr, CSc., na téma Slánská hora pohledem přírodovědce, a to ve čtvrtek 26. března od 17 hodin.

Program doplní první letošní koncert Kruhu přátel hudby. Ve středu 25. března od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Smíšený pěvecký sbor Harmonie Louny.

Důležitým bodem programu bude ve středu 18. března v 17 hodin zahájení výstavy Slánské jarní tání v galerii muzea. Dočasná expozice nabídne předměty z jednotlivých podsbírek muzea, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním spánku. Důraz bude kladen na výtvarné umění, umělecké řemeslo, výrobky místních řemeslníků anebo textilie.

Regio Slanensis VIII (zrušeno)