Jaroslav Pála

Jaroslav Jan Pála (1882—1963), byl slánský podnikatel, vynálezce a starosta města v letech 1940—1944. Rodák z Přelíce svým zakladatelským počinem (1919) v našem městě nastartoval elektrotechnický zázrak vtělený do proslulého podniku Palaba (později Bateria Slaný).

Jaroslav Pála (foto Eduard Kahler, před r. 1940)

Svůj odkaz Pála vtělil nejen do technologické firmy, jejíž věhlas přesáhl hranice ČSR, ale inicioval také vznik řady projektů směřujících k celkovému zvelebení města, včetně akce Lepší Slaný, která se stala inspirací i pro další obce.

Za minulého režimu mu byl neprávem vyčítán podíl na kauze Lidice. Vystaven veřejnému posměchu a vězeňskému týrání zemřel Jaroslav Pála po 18 letech věznění 6. března 1963 v žaláři recidivistů ve slovenské Ilavě.

„Národ jsem nezradil, na své Češství jsem byl vždy hrdým a pyšným.“

Urna s jeho popelem byla uložena na slánském hřbitově v neoznačeném rodinném hrobě až po roce 1989.

Zájemcům o tuto neprávem opomíjenou osobnost lze doporučit též sborník Slaný a Slánsko ve XX. století, sv. 16 (Wotrubia 2022) a studii „Lidová msta za Lidice. Jaroslav Jan Pála a poválečný osud výjimečného podnikatele” prokazující, že Jaroslav Jan Pála je jednou z mnoha obětí komunistického režimu.

Nový pohled na Pálův tragický osud přinášejí dosud nezveřejněné dopisy z vězení, které posbíral historik Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd.

Hrob Jaroslava Pály naleznete v první části slánských hřbitovů. Urna s jeho popelem je uložena v neoznačené rodinné hrobce přímo u hlavní hřbitovní zdi nalevo od vchodu.

Národní filmový archiv: Aktualita 1940

J.J. PÁLA a Lepší Slaný

Záznam českého filmového týdeníku Aktualita z ledna 1940 věnovaného výstavě Lepší Slaný. Jaroslava Pálu lze vidět v záběru v čase 00:57.

Fotogalerie

Jaroslav Pála jako starosta Slaného, cca 1940
Ing. Jiří Špaček: Dílna v Palabě, před rokem 1940
Ing. Jiří Špaček: Dílna v Palabě, před rokem 1940
Ing. Jiří Špaček: Laboratoř Palaby, před rokem 1940
Jaroslav Pála
Autorem řady návrhů na obaly výrobků, reklamy a další tiskoviny Palaby je Zdenek Rykr
Autorem řady návrhů na obaly výrobků, reklamy a další tiskoviny Palaby je Zdenek Rykr
Výstava Lepší Slaný
Výstava Lepší Slaný
Výstava Lepší Slaný v Praze, 1940
Lepší Slaný: Návrh nové budovy městských lázní
Lepší Slaný: Návrh nové budovy městských lázní
Další fotogalerie