Ing. Jiří Špaček: Pohled na Pálovu továrnu ve Slaném před rokem 1940

Vzácná fotografie zaměstnance továrny p. Špačka zachycuje nakládku zboží do firemních vozidel, která rozvážela věhlasné produkty se značkou Palaba — především baterie, ale i svítidla, různá elektrotechnická zařízení a přístroje a podobně — po celém Československu.

Jaroslav Pála
Jaroslav Pála

Suché články Palaba se staly základem pro československou normu.

Sám továrník Jaroslav Pála byl na konci 2. světové války zajat a odsouzen ve vykonstruovaném procesu – označen za jednoho z viníků lidické tragédie. Podnik byl znárodněn a dále fungoval jako Bateria Slaný. Odkaz vizionáře Pály je živý dodnes.