Historie Kruhu přátel hudby (KPH)

Historie Kruhu přátel hudby ve Slaném se datuje do období druhé světové války. Tradice pokračuje dodnes a v současné době se akce konají v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie Vlastivědného muzea ve Slaném jedenkrát měsíčně (březen až květen a září až prosinec) ve všední den v 19 hodin.

Počátky koncertní činnosti současného Kruhu přátel hudby při Vlastivědném muzeu ve Slaném je třeba zařadit do období druhé světové války. Tehdy působil na slánské hudební škole ředitel Jiří Včelák, výborný pedagog a organizátor hudebního života ve Slaném. Jeho přičiněním tak na podzim roku 1941 vznikly „Slánské hudební středy“, na kterých účinkovali nejen umělci z Prahy a dalších měst, ale i žáci slánských škol, především z gymnázia, neboť jeho studenti tvořili podstatnou část pěveckého a dramatického souboru.

Od roku 1941 do roku 1944, kdy ředitel Včelák ukončil svou činnost ve Slaném a přešel do Prahy, bylo uskutečněno 53 večerů v sále hudební školy a ve slánském divadle. Po skončení války se velmi pomalu začala obnovovat koncertní činnost. Vznikl Závodní klub ROH při ČKD Slaný, v roce 1950 byl založen symfonický orchestr při ZK a zásluhou tehdejšího ředitele ZK Jiřího Husníka a pracovnice Mileny Hýkové se opět „Slánské hudební středy“ staly pravidelnými večery.

V letech 1952 — 1953 je nutno se zmínit o Divadle hudby, které za spolupráce vedoucího Knihy n.p. pana Miroslava Kruncla a studentky slánského gymnázia Jany Procházkové, pořádalo večery klasické a operní hudby při poslechu gramofonových desek. V malém sále hotelu Grand se uskutečnilo celkem 13 večerů.

Po zániku ZK ROH v roce 1991 se koncertní činnosti ujalo Vlastivědné muzeum a vznikl již zmiňovaný Kruh přátel hudby, který v roce 2022 vstupuje již do 62. sezóny nepřetržité činnosti. Za dobu působení KPH se odehrálo již přes 500 koncertů vážné hudby a potěšilo se mnoho posluchačů ze Slaného a okolí.

V současné době se akce konají v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie Vlastivědného muzea ve Slaném jedenkrát měsíčně (březen — květen a září — prosinec) ve všední den v 19 hodin. Vstupné je 85 Kč (dospělí) a 65 Kč (studenti, mládež a důchodci).

Program KPH naleznete v kalendáři akcí Muzea ve Slaném.