Pergamenový arch s iniciálou

Iluminovaný rukopis na pergamenu byl součástí objemnějšího svazku — kancionálu. Tento dvojlist o rozměrech 54×39 cm nese notový záznam s latinským textem. Text a jednotlivé noty jsou psány černě, linky pro noty jsou rudé. Tucet velkých písmen je v barvách modré, červené a černé na žlutém pozadí.

Nejvíce však zaujme drobnopisně vyvedená gotická iniciála písmene U (na snímku) s biblickým výjevem. Po straně tohoto listu se rozbíhá dekorativní pás s rostlinnými úponky a postavami dvou hudebníků. Na pravém boku iniciály čteme nápis „Daniel Rzeticenus Pragensis Anno 1563“.

Arch věnoval muzeu zemský školní inspektor František Wenig (1849—1922) na sklonku 19. století. Propagátor české pedagogiky Wenig byl přítelem Zikmunda Wintera a Aloise Jiráska, s nímž se seznámil patrně v době svého učitelování v Litomyšli. Po Wenigově smrti o něm slavný spisovatel napsal: „Je po krásném bohatství, jsem chudší o vzácného přítele a národ chudší o věrného bojovníka, o vřelé srdce, jež všechno mu bylo oddáno.“