Part prvních houslí Loutny české Adama Václava Michny

V lednu roku 2014 nalezl muzikolog prof. PhDr. Petr Daněk, PhD, v knihovně muzea kompletní part prvních houslí Loutny české, do té doby považovaný za ztracený. Tento objev zásadním způsobem ovlivnil dosud zavedenou interpretaci tohoto barokního písňového cyklu Adama Václava Michny z Otradovic.

Part prvních houslí Loutny české Adama Václava Michny
Part prvních houslí Loutny české Adama Václava Michny z Otradovic, nalezený ve Slaném

Houslový part nejpopulárnější Michnovy sbírky byl založen v jednom svazku konvolutu velice vzácných hlasově kompletních skladeb z přelomu šestnáctého a sedmnáctého století.

Slánští františkáni tento houslový part pravděpodobně omylem založili do jiných not, díky čemuž se jako jediný z celé skladby dochoval. Docent Petr Daněk nalezený part nejdříve odložil, ovšem že se jedná o světový unikát, mu došlo vzápětí. Michnovo dílo poznal podle názvů jednotlivých skladeb a notového záznamu.

Part prvních houslí Loutny české Adama Václava Michny
Part prvních houslí Loutny české Adama Václava Michny

Slánský objev zásadním způsobem ovlivnil dosud zavedenou interpretaci tohoto písňového cyklu, kdy byly písňové mezihry vypouštěny nebo improvizovány. Během roku 2014 tak vznikla i nová nahrávka Michnova díla. Za hudební rekonstrukcí a premiérovou nahrávkou 13 písní Loutny české stojí Adam Viktora a soubor Ensemble Inégal.

V listopadu 2024 se Ensemble Inégal vrátí do Slaného, aby v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie provedením celého třináctipísňového cyklu tento mimořádný objev připomněl.