Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III

V pořadí třetí výstava z fotografií Václava Krupičky zachycuje proměny slánských ulic. Zahájení výstavy – Galerie slánského muzea 25. září v 10.00 hodin. Výstava potrvá do konce roku 2010.

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III
Sobota 25. zářípátek 31. prosince 2010 Galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

V pořadí třetí výstava z fotografií Václava Krupičky vás zavede o několik let nazpět. Zachycuje proměny některých ulic, například Smečenské, Havířské, Plynárenské, Zahradnické, Pražské, Záfortenské, ale i lokalitu Letního kina Na Hájích. Nelze opomenout bývalý areál Pragovky, hospodu U Jelena, rybník „Panda“. Hlavně mladší návštěvníci mohou být velice překvapeni jak nadčasově byl vybudován park u vily továrníka F. Přibyla. Navazuje na první a druhou část.

Václav Krupička

[* 16. dubna 1885, Drchkov u Slaného, + 26. února 1969, Slaný]

Životní dráha Václava Krupičky byla spojena se vzájemnou  pojišťovnou banky Slavie, kde po dlouhá léta působil jako inspektor. Protože se narodil v rodině mlynáře, počítalo se, že zakotví na rodné hroudě. Proto také absolvoval zemědělskou školu v Roudnici nad Labem. Po svém sňatku s Marií Westfálovou, dcerou nájemce lidického dvora však i nadále zůstával se zemědělstvím v kontaktu.

Václava Krupičku provázel po celý jeho život zájem o historii. Dokladem tohoto zájmu je článek „Historie lidického dvora“ uveřejněný v roce 1940 ve Slánském obzoru, kde se podrobně zabývá historií tohoto dvora.

Krupičkův zájem o historii jej záhy přivedl do slánského muzejního spolku Palacký, kde prezentoval svůj projekt fotograficky zdokumentovat historii Slaného a obcí tehdejšího slánského okresu. Svůj záměr však nestačil dokončit – jeho rozsáhlá fotografická pozůstalost je v současné době postupně zpracovávána.

Významnou položku v této pozůstalosti představuje soubor unikátních fotografických záběrů ze Slaného z období okupace a dále květnových dnů. Za nejvzácnější lze označit fotografické snímky pochodů vojenských zajatců městem v únoru roku 1945 pořízené z domu (č. p. 595) v Třebízského ulici, kde pojišťovna Slavie měla své kanceláře. Není třeba zvlášť zdůrazňovat, že pořízení těchto snímků bylo spojeno s velkým osobním rizikem Václava Krupičky, neboť při těchto pochodech okupanti dbali na to, aby bylo co nejméně svědků – to konečně dosvědčuje zcela vylidněná Třebízského ulice.

Osobnost Václava Krupičky byla ve Slaném dobře známá – nemohl chybět u žádné události, kterou svými fotoaparáty zachycoval.

Ve vzpomínkách pamětníků vystupuje pan inspektor Václav Krupička jako velice skromný a vlídný člověk.

Ivana Hušáková

Fotogalerie

Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III
Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III
Historické fotografie z pozůstalosti Václava Krupičky III
Další fotogalerie