402. výročí „staroměstské exekuce“

Dnes si připomínáme 402. výročí neblaze proslulé „staroměstské exekuce“, tedy popravy 27 předáků českého stavovského povstání — tří pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů.

Mezi popravenými byl i slánský rodák Jan Šultys z Felsdorfu, známý jako primátor Kutné Hory. Morbidní představení bylo krvavou dohrou poražené revolty, kterou zahájila pražská defenestrace r. 1618, kdy byl z okna místodržitelské kanceláře Pražského hradu vyhozen také Jaroslav Bořita z Martinic, pán nedalekého Smečna. Defenestraci přihlíželi i dva slánští měšťané – Jan Veselský a Simeon Celeryn. Těm krátce předtím sdělil Jáchym Ondřej Šlik (jeden z předáků povstání), že brzy uvidí věci „hrozné a neslýchané“.

Poprava na Staroměstském náměstí podle rytiny z roku 1625
Poprava na Staroměstském náměstí podle rytiny z roku 1625 (commons.wikimedia.org)

Šlik byl na Staroměstském náměstí sťat jako první. Zatímco Celeryn za svou účast na defenestraci přišel po r. 1623 o většinu svého majetku, o účasti Veselského se Martinic až do své smrti nedozvěděl.