Před rokem nás opustil Václav Moucha

V neděli 16. srpna 2015 si připomínáme jeden rok ode dne, kdy nás ve věku 81 let navždy opustil významný český archeolog, čestný občan města Slaného a blízký spolupracovník našeho muzea PhDr. Václav Moucha, CSc.

Více o dr. Mouchovi si můžete přečíst v níže přiložených článcích převzatých z odborného časopisu Archeologické rozhledy (archeologickerozhledy.cz).

Osobnost PhDr. Václav Moucha, CSc.