Historický kontext současné Kuby

Před letními prázdninami proběhne v muzeu netradiční „exotická“ přednáška. Přední český odborník na latinskou Ameriku a autor řady knih prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., rodák ze Skryjí u Rakovníka, představí zemi v srdci Karibiku optikou moderního historického bádání.

Historický kontext současné Kuby
Čtvrtek 17. května 2018 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Málokterá země atlantického světa zdůrazňuje svoje historické kořeny a zkušenosti tak jako Kuba. Na španělských historických mapách ji označovali za klíč k Novému světu, v osmnáctém století exportovala nejhledanější tabák na americkém a evropském trhu a na začátku devatenáctého století zůstala spolu s Portorikem poslední španělskou kolonií západní hemisféry. Postupně se pak stala největším světovým producentem cukru a v roce 1898 dosáhla po tzv. třicetileté válce nezávislosti.

Současně zde ovšem pokračoval růst vlivu Spojených států a ještě před polovinou dvacátého století se stala fakticky součástí ekonomiky svého severního souseda. Ekonomický pokrok, jehož Kuba v této době dosahovala však nedokázal otupit kritiku části kubánské veřejnosti, která odmítala závislost ostrova na USA.

Partyzánská válka skončila na konci roku 1958 vítězstvím Castrova Ejércita Rebelde, povstaleckého vojska a v následujících letech proměnil Castro kardinálně politickou, sociální i ekonomickou tvář země. Na systému, který na Kubě vybudoval, nezměnil nic ani jeho odchod z presidentské funkce a nakonec ani smrt. O podobě Castrovy Kuby se zdá být jasno přinejmenším do roku 2021, kdy skončí, alespoň podle současných předpokladů, funkční období generální tajemníka Kubánské komunistické strany Raúlovi Castrovi.

Historický kontext současné Kuby

Fotogalerie

Historický kontext současné Kuby
Na připomínky socialismu narazíte na Kubě takřka na každém kroku. Třeba na poli.
Historický kontext současné Kuby
Další fotogalerie