Václav Vilém Štech

PhDr. Václav Vilém Štech (1885 — 1974) byl český historik umění, teoretik, kritik a publicista, profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Organizátor kulturního života a legendární kunsthistorik, autor knih o prehistorii, českém baroku či italské renesanci. Syn spisovatele Václava Štecha.