Svatební obřady i v Národopisném muzeu v Třebízi

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, schválila rada MěÚ Slaný rozšíření nabídky o možnost konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea v Třebízi.

Kromě svatebních obřadů v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném, nabízíme konání svatebních obřadů v přírodním prostředí areálu Cífkova statku Národopisného muzea v Třebízi.

Svatbu v piaristické kapli je možné uzavírat celoročně, v Národopisném muzeu pouze v letních měsících červen—září. První svatební obřad po šedesáti letech proběhl 4. července 2008.

Podmínky

Rada města vyslovila souhlas s možností oddávat v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie, která je součástí budovy Vlastivědného muzea. Současně na svém jednání 16. června 2008 schválila následující:

 • svatby se budou objednávat na slánské matrice [hlavní budova 2. patro]
 • oddávající dny jsou pátky s možností oddávat i v sobotu do 13 hodin
 • uzavření sňatku na jiném místě než v obřadní síni Městského úřadu musí žadatel uhradit 1000 Kč
 • za uskutečnění v kapli Zasnoubení Panny Marie zaplatí 2000 Kč v letním období [15. května—15. září], za svatbu v zimním období [16. září—14. května zaplatí 2500 Kč]
 • pro hudební doprovod je možné využít historických varhan nebo klavíru. Za použití varhan se platí 500 Kč
 • kaple bude otevřena 30 min. před svatebním obřadem
 • finanční vyrovnání s hudebníkem si zajišťují svatebčané sami
 • květinovou výzdobu si zajišťují snoubenci
 • svatebčané si na městské policii zajistí povolení na odstavná místa pro auta před budovou
 • před vstupem do prostoru kaple doporučujeme vypnout mobilní telefon
 • kaple je součástí památkového objektu a její vchod je spojen se vstupem do městské knihovny. Je proto zakázáno z bezpečnostních důvodů sypání rýže. V případě nedodržení tohoto rozhodnutí je povinností účastníků prostranství před vchodem po obřadu uklidit, nebo zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč.

Fotogalerie

Svatba v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném
Svatba v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném
Svatba v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném
Svatba v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném
Další fotogalerie