Slaná muzejní noc

Na odpoledne a večer posledního pátku v květnu je připravena Slaná muzejní noc, jež je součástí celostátního Festivalu muzejních nocí (17. května—8. června 2019).

Tematicky se vracíme k legendárním kořenům našeho města — původní raně středověké osady, kde byla z minerálního pramene vyvářena sůl, tedy velmi cenná komodita, která se jinak draho dovážela z ciziny. Sůl je pro náš život nezbytná stále a nabývá mnoha forem, jak uvidíte v areálu muzejní budovy a blízkém okolí: na programu jsou mj. ukázky pokusů nejen se solí, ochutnávky slaných jídel, výtvarný workshop, hra pro děti a další.

Vedle muzea bude akce probíhat také v Knihovně V. Štecha, infocentru a městském kině. Důležitým bodem večera bude zahájení výstavy Sladké naše snění. Tentokrát představíme rekonstrukci ložnice našich předků.

Slaná muzejní noc
Slaná muzejní noc