Ševcovna, č.p. 64

Chalupa patřící k č.p. 10 byla určena výměnkáři, případně se pronajímala rodinám zemědělských pracovníků v podruží. Vybavení dokládá bydlení nemajetných vrstev vesnického obyvatelstva z 19. století. Ševcovské nářadí připomíná, že posledním obyvatelem byl vesnický obuvník – švec.

Menší usedlosti jsou situovány na východní a západní straně návsi. Na konci 18. století a na začátku 19. století byla u některých statků přistavěna chudší obydlí pro výměnkáře nebo pro ubytování rodin čeledi, sloužících na statcích. K nim patří i ševcovna umístěná v chalupě patřící ke statku č.p. 10. Stavení mělo světnici, síň a komoru. Vybavení dokládá bydlení nemajetných vrstev vesnického obyvatelstva z 19. století. Ševcovské nářadí připomíná, že posledním obyvatelem byl vesnický obuvník – švec.

No. 64 — Shoemaker’s Workshop

Originally it was a farmer’s retreat house. It belongs to the No. 10. There is a simple triformed ground plan (kitchen, hall, pantry). In the farmyard there are pigsties and a goat shed. The last person to live there was a shoemaker with his family. The small kitchen was used as a workshop.

Fotogalerie

Ševcovna, č.p. 64
Ševcovna, č.p. 64
Ševcovna, č.p. 64
Ševcovna, č.p. 64
Ševcovna, č.p. 64
Ševcovna, č.p. 64
Další fotogalerie