Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19

Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes památník, věnovaný životu a dílu spisovatele.

Rodný dům Václava Beneše Třebízského, č.p. 19, je jedním ze tří řemeslnických domků zachovaných v původní zástavbě návsi. Domek má v přízemí jednu obytnou místnost se záklopovým stropem. V patře, přístupném ze dvora po dřevěných schodech s pavláčkou, jsou vystaveny památky na spisovatele včetně jeho díla.

O založení Památníku V. B. Třebízského se zasloužil v roce 1904 Jindřich Šimon Baar, který byl v té době farářem v sousedních Klobukách.

No. 19 — Parental House of V. B. Třebízský

One of three craftsmen’s houses with an unusual floor plan: the ground floor consists only of a kitchen and a hall, while the bedrooms are located on the first floor. In 1904, inhabitants of Třebíz modified this house into a memorial to Václav Beneš Třebízský, their fellow countryman and a popular writer of historical novels and stories. The room, featuring a “lid” ceiling, presents the oldest interior in the entire village.

Fotogalerie

Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
140 let od smrti významného českého spisovatele a vlasteneckého kněze (2024)
140 let od smrti významného českého spisovatele a vlasteneckého kněze (2024)
Další fotogalerie