Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19

Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes památník, věnovaný životu a dílu spisovatele.

Rodný dům Václava Beneše Třebízského, č.p. 19, je jedním ze tří řemeslnických domků zachovaných v původní zástavbě návsi. Domek má v přízemí jednu obytnou místnost se záklopovým stropem. V patře, přístupném ze dvora po dřevěných schodech s pavláčkou, jsou vystaveny památky na spisovatele včetně jeho díla.

O založení Památníku V. B. Třebízského se zasloužil v roce 1904 Jindřich Šimon Baar, který byl v té době farářem v sousedních Klobukách.

No. 19 — Parental House of V. B. Třebízský

One of the 3 craftsmen houses with an unusual floor plan (on the ground floor there is only a kitchen with a hall and the bedrooms are on the first floor). In 1904 inhabitants of Třebíz modified the house to a memorial to Václav Beneš Třebízský — their fellow countryman, a popular writer of historical novels and stories. A room with a “lid” ceiling presents the oldest interior in the whole village.

Fotogalerie

Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č.p. 19
Další fotogalerie