Cífkův statek, č.p. 1

Cífkův statek je pozoruhodný doklad lidového stavitelství, jak po stránce výtvarné, tak i národopisné. Svou architektonickou hodnotou i dochovaným celkem hospodářských budov vytváří jedinečnou památku barokní zděné lidové architektury na Slánsku.

Svou výstavností upoutá na severní straně třebízské návsi výstavný Cífkův statek, č.p. 1, s barokním štítem a klenutou bránou. Prostorný dvůr, účelně komponovaný zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor, kde ke komunikačnímu účelu slouží zachované pavláčky. Jádro usedlosti pochází z konce 16. století a jsou zde zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. Dochovala se i černá kuchyně.

Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Zachovány jsou pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu je zachována šenkovna a černá kuchyně, připomíná dobu stavby kamenné silnice v 18. století, kdy majitel statku získal právo šenku. V patře je interiér „parádního“ pokoje. Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Kromě akcí muzea je Cífkův statek využíván pro filmová natáčení (pohádky, seriál První republika aj.), ale i k pořádání svatebních obřadů v malebném venkovském prostředí lidové usedlosti.

Stálé expozice

  • Lidová architektura na Slánsku a Kladensku
  • Vývoj zemědělství na Slánsku

No. 1 — Cífka’s Estate

A rich estate with a large complex of farm buildings surrounding a spatious yard (with sheds, grange, cellars, stables, barn, well and pigeon loft). The main part of the building originates from the 16th to 17th century; later on many reconstructions took place. The gable comes from the 18th century. On the ground floor there are taproom, scullery, oldfashioned best room, room for maids and the office of the local Mayor. The large rooms are used for exhibitions.

Fotogalerie

Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Další fotogalerie