Cífkův statek, č.p. 1

Cífkův statek je pozoruhodný doklad lidového stavitelství, jak po stránce výtvarné, tak i národopisné. Svou architektonickou hodnotou i dochovaným celkem hospodářských budov vytváří jedinečnou památku barokní zděné lidové architektury na Slánsku.

Svou výstavností upoutá na severní straně třebízské návsi výstavný Cífkův statek, č.p. 1, s barokním štítem a klenutou bránou. Prostorný dvůr, účelně komponovaný zaujme uspořádáním obytných a skladištních prostor, kde ke komunikačnímu účelu slouží zachované pavláčky. Jádro usedlosti pochází z konce 16. století a jsou zde zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. Dochovala se i černá kuchyně.

Barokní štít a klenutá brána tvoří výraznou dominantu návsi. Zachovány jsou pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýchaře. V přízemí obytné části domu je zachována šenkovna a černá kuchyně, připomíná dobu stavby kamenné silnice v 18. století, kdy majitel statku získal právo šenku. V patře je interiér „parádního“ pokoje. Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Kromě akcí muzea je Cífkův statek využíván pro filmová natáčení (pohádky, seriál První republika aj.), ale i k pořádání svatebních obřadů v malebném venkovském prostředí lidové usedlosti.

Stálé expozice

  • Lidová architektura na Slánsku a Kladensku
  • Vývoj zemědělství na Slánsku

No. 1 — Cífka’s Estate

A rich estate with a large complex of farm buildings encircling a spacious yard (which includes sheds, a grange, cellars, stables, a barn, a well, and a pigeon loft). The main part of the building dates from the 16th to 17th century, with numerous reconstructions occurring over the years. The gable is from the 18th century. On the ground floor, the taproom, scullery, old-fashioned best room, maid’s room, and the office of the local Mayor are situated.

The large rooms are utilized for exhibitions.

Fotogalerie

Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Cífkův statek, č.p. 1
Další fotogalerie