Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan

V letošním roce si vedle jiných výročí připomínáme 200 let od narození českého právníka a politika Aloise Pravoslava Trojana, který se narodil 2. dubna 1815 v Knovízi u Slaného a studoval na slánském gymnáziu. Přednáška — středa 15. dubna 2015 v 17 hodin, malá galerie muzea.

Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan
Středa 15. dubna 2015 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ

Alois Pravoslav Trojan se ve svém pestrém životě se mj. zapojil do dění revolučního roku 1848, za což se mu dostalo uznání Karla Havlíčka Borovského. V několika funkčních obdobích postupně zastával posty poslance Říšského sněmu a Českého zemského sněmu (až do své smrti v roce 1893). Stál u zrodu Národní strany svobodomyslné, známější jako mladočeské, pracoval rovněž jako notář a v 60. a 70. letech zastával funkci starosty rakovnického okresu.

Jeho životní osudy budou tématem přednášky historika a odborného pracovníka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., PhDr. Tomáše W. Pavlíčka v malé galerii muzea ve středu 15. dubna od 17 hodin.

Vstupné je dobrovolné.

Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: A. P. Trojan