Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi

V polovině června bude v malé galerii muzea představen dvacátý druhý ročník Slánského obzoru doplněný přednáškou regionálního historika Mgr. Zdeňka Víška o osobnosti Jana Malýpetra, od jehož narození v květnu uplynulo 200 let. Středa 17. června 2015 od 17 hodin.

Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi
Středa 17. června 2015 @ 17.00 Malá galerie muzea 274 01 Slaný, CZ
Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi

Jan Malýpetr (1815—1899) byl zapáleným učitelem, je považován za zakladatelskou postavu tělesné výchovy v Čechách a předchůdce Sokolského hnutí. Právě on prosadil povinné vyučování tělesné výchovy a zaváděl tělocvičná názvosloví.

O Slánském obzoru č. 22

V červnu tohoto roku bude Společností Patria, Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním archivem v Kladně za finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán již dvacátý druhý ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události Slánska a Kladenska.

Zájemcům o pozdně středověké dějiny je určena studie Ondřeje Švejcara Mincovní nález ze Slaného – Lipové ulice a Tomáše Raichla Malíř Adam Beránek – život a dílo.

Významným osobnostem Slaného a Slánska se věnují tři životopisné statě Zdeňka Víška Jan Malýpetr – průkopník tělocviku v Čechách, Antonín Krecar – slánský učitel, historik a starosta a Tragický osud slánského rodáka René Černého. O málo známé kapitole slánských regionálních dějin pak pojednává stať Milana Bárty Četnická stanice ve Slaném 1850—1945.

Nejnovější dějiny Slaného jsou v tomto vydání Slánského obzoru zastoupeny rozsáhlým příspěvkem Jana Čečrdleho Slánské muzeum v posledních letech.

Regionální kladenské historiografii se věnují studie Milana Hese Kladenské doly ve vzpomínkách židovských přeživších a Ireny Veverkové Antonín Čermák a česká Amerika a Hornické hudby, součást hudební historie Kladna.

Vedle těchto historických studií byl v rubrice Zprávy také zveřejněn příspěvek G. CimrmanovéS. Hamzové o projektu 3. základní školy ve Slaném Slánští zmizelí sousedé 2010—2014, který mapoval pátrání po osudech slánských židů v době holocaustu.

Prezentace 22. ročníku Slánského obzoru a přednáška o Janu Malýpetrovi