Restaurování obrazu sv. Paschala uzavírá obnovenou kolekci františkánských portrétů

V předvánočním čase máme opět jeden důvod k radosti: dne 20. prosince nám tým restaurátorek akad. mal. Markéty Pavlíkové a akad. mal. Lenky Helfertové předal obnovený obraz sv. Paschala Baylonského, ještě před několika měsíci poslední poškozený z kolekce portrétů světců z refektáře býv. slánského františkánského kláštera.

Zrestaurováním tohoto díla je soubor uzavřen a my jej můžeme obdivovat v úplnosti. O restaurování ostatních oválných obrazů již dříve informoval PhDr. Vladimír Přibyl.

Sv. Paschal – detail hlavy po restaurování

Fotogalerie

Obraz před restaurováním
Detail hlavy před restaurováním
Snímání laku a přemaleb
Obraz po tmelení
Detail rámu po vsazení chybějících částí
Detail rámu při křídování
Obraz po restaurování
Další fotogalerie